ŠTITIMO OKOLIŠ

Danas je zaštita okoliša jedna od najaktuelnijih tema svakog civiliziranog društva. Iako to još uvijek nije bitna stvar za svakoga, mi se trudimo biti primjer. Ako svako od nas danas doprinese barem malo, sve buduće generacije će nam biti zahvalne.

Na primjer, jeste li znali da se sortirani papir može reciklirati do sedam puta, a do 17 stabala se može spasiti koristeći jednu tonu takvog papira? Stoga u našim objektima koristimo isključivo reciklirani papir. Njegova proizvodnja manje opterećuje zrak zagađivačima za 75% i vodu za 35% od proizvodnje klasičnog kancelarijskog papira.

Svake godine također pokušavamo poduzeti barem jedan konkretan korak u promicanju zdravije životne sredine. Zato na Međunarodni Dan planete zemlje naši zaposlenici učestvuju u akciji čišćenja našeg grada, čisteći okolinu u kojoj žive uz moto “Za čist grad Sarajevo, za čistu planetu Zemlju!“.

Recikliranjem elektroničkog otpada (posebno baterija, laptopa i mobilnih telefona) i praznih toner kaseta doprinosimo smanjenju proizvodnje smoga, CO2 i drugih zagađivača u okolišu koji nastaju izgaranjem ovih materijala.

Naš osnivač McGrath & Arthur je certificiran kao „Odgovorna organizacija“ u okviru međunarodnog projekta „Odgovorno društvo“ za promociju aktivnog i svjesnog pristupa sortiranju otpada i zaštiti okoliša.