Covid19

Naša kompanija poštuje sve higijenske mjere koje preporučuju nadležni organi. Trenutno je zabranjen lični pristup prostorijama naše kompanije trećim licima. Sve ostale aktivnosti naše kompanije odvijaju se u potpunosti kao i prije izbijanja pandemije.