NEOGRANIČENI KAPACITETI NAPLATE I KOMUNIKACIJE

Kvalitet naših profesionalnih usluga naplate temelji se na dugogodišnjem (također međunarodnom) iskustvu i originalnom know-how, ali također nužno potpomognut tehnološkom podrškom i kapacitetom našeg sopstvenog pozivnog centra.

Profesionalna naplata CRM sistema EVOLIO

  • Prilagođeno za MCGA
  • Mrežna komunikacija sa klijentovim sistemom
  • Obrađuje sve podatke u bilo kojem formatu
  • Vrši selekciju i obrađuje razvrstavanje dužnika shodno specifičnim kriterijumima 
  • Automatski obavještava o informacijama shodno dogovoru sa klijentom
  • Osigurava masovnu komunikaciju sa dužnicima

Masovna komunikacija sa dužnicima

Skupno slanje pisama

Osigurano putem CRM Evolio, koji generira i koristi bar i QR kodove kako bi se olakšala komunikacija, u kombinaciji sa mašinom za skupno pakovanje pisama. Ako je potrebno, u postupak pakovanja uključujemo i vanjskog dobavljača.

Skupno slanje SMS

CRM Evolio omogućava neograničeno generiranje i slanje SMS-ova zajedno sa procjenom isporuke (isporučeno, neisporučeno, nepostojeći brojevi i sl.). Za isporuku koristimo ugovorne partnere provjerenih pružatelja usluga telekomunikacija.

Skupno slanje e-mailova

CRM Evolio također omogućava skupno slanje e-mailova.

Skupno slanje poruka na Viber

Na osnovu ugovorne saradnje sa Viberom, CRM Evolio pruža masovno slanje poruka na individualne aplikacije dužnika.

IVRS

CRM Evolio, uz uključivanje vanjskog provajdera, omogućava automatizirane pozive, kapaciteta približno 1000 poziva u minuti.

Profesionalna centrala ASTERISK

Naš sistem zasnovan je na računarskoj centrali koja, za razliku od standardnih centrala, omogućava gotovo neograničeno programiranje parametara telefonije i registraciju podataka o pozivima upućenih od strane pojedinih operatera.

Sistem se temelji na "plug-and-play" osnovi, u slučaju potrebe za povećanjem broja operatera jednostavno dodamo novi računar i pridružimo se korporativnoj mreži.  Razvodna ploča u kombinaciji sa sistemom Evolio također omogućava upotrebu funkcije "autodialer".

Snimanje telefonskih poziva i njihova registracija u cilju poboljšanja internih poziva, odnosno bilo kakve žalbe dužnika i naknadne kontrole od strane klijenta se podrazumijeva. Ne brišemo podatke iz drugih razloga osim onih dogovorenih sa klijentom ili propisanih zakonom,  sve pozive bilježimo bez ograničenja. 

Profesionalni in-house pozivni centar

Da bismo osigurali najkvalitetniji rad našeg pozivnog centra, svi naši zaposlenici imaju stalno zaposlenje kod nas. Zahtijevamo najmanje srednjoškolsko obrazovanje i obično je više od 30 % njih završilo univerzitetsko obrazovanje najmanje prvog stepena.

Na početku se novi operateri upoznaju sa sigurnosnim propisima i propisima o zaštiti ličnih podataka i bankarskoj tajni. Nakon toga, tokom jednog mjeseca ih obučava i uvodi u posao odabrani stariji kolega, koji također nadgleda njiihov rad narednih 2-3 mjeseca.

NJihovu profesionalnost povećavamo redovnom internom i eksternom obukom, ne samo u oblasti komunikacije i naplate, već i u oblasti relevantnih zakona.

Naš pozivni centar se nalazi u sjedištu Društva, što nam omogućava kontinuirano praćenje i upravljanje aktivnostima naših operatera. 

Uvijek održavamo broj operatera dovoljno visokim da možemo jednostavno i odmah preuzeti upravljanje minimalno još 5000 predmeta.