KAKO AGENCIJE ZA NAPLATU MOGU POMOĆI?

Ako neko želi da platim novac, logično je da ga ne volim i da ne želim komunicirati sa njim. Ovo je osnovni ljudski stav i vjerujte nam, naši operateri bi zaista mogli reći o tome...

Agencija za naplatu ostvaruje prihod pružajući povjeriocima povrat sredstava koji su ljudi pozajmili. Obično je onih koji su pozajmili novac i nisu ga vratili znatno manje nego onih koji uredno plaćaju.  Broj varira, ovisno o proizvodu, negdje između 5 % -20 %.

Agencije za naplatu pomažu ne samo povjeriocima i 80 % klijenata koji uredno plaćaju, nego i preostalih 20 % koji neredovno plaćaju. Kako?

Što se tiče povjerioca, to se podrazumijeva. Povjerilac je pozajmio sredstva i želi ih natrag. Ne želi se usredotočiti na naplatu dugova jer to nije njegov posao. Zbog toga, on se obraća agenciji za naplatu kako bi sarađivao. Na kraju svega,  prikupljena sredstva ulaže u razvoj vlastitog posla, npr. davanje zajmova ili hipoteka ostalim klijentima. 

Ali kako agencije za naplatu pomažu klijentima koji uredno plaćaju? Finansijsko zdravlje banaka kao i drugih nebankarskih institucija je jako važno. Banke imaju samo određeni iznos sredstava koje mogu koristiti za davanje zajmova.  Ako imaju previše loših zajmova, njihova sposobnost da daju dodatne zajmove je u pitanju. Također, ako je ukupna situacija na finansijskom tržištu loša, kamatne stope rastu što je nepovoljno za sve klijente. Pravovremenom pomoći klijentima koji kasne, agencije za naplatu pomažu u održavanju tržišne ravnoteže, doprinoseći na taj način stabilizaciji ili padu kamatnih stopa, a također doprinose osiguravanju dovoljnih sredstava za zajmove.

Šta je sa trećom grupom? Klijenti koji ne plaćaju? Ovdje, također, agencije za naplatu igraju afirmativnu ulogu. Postupak naplate duga ne košta dužnika ništa dodatno, za razliku od sudskog postupka. Povjerilac bi mogao svog klijenta koji ne plaća na vrijeme poslati na sud i njegov dug bi se umnožio. Međutim, povjerilac preferira da investira u postupak naplate duga, u kojem agencije za naplatu pokušavaju pronaći i kontaktirati dužnika – svim sredstvima komunikacije i pokušavaju mu pomoći da pronađe način da plati svoj dug.