GDJE I KAKO MOGU OTPLATITI DUG?

Možete vratiti dug:

  • Bankovnim transferom iz vaše banke lično ili putem internet bankarstva i pametnog bankarstva.
  • Putem QR koda, ukoliko imate potrebnu aplikaciju vaše banke za pametne telefone. QR kod sa podacima o plaćanju pronaći ćete na dokazima o uplati koje ste dobili od nas. QR kod možete koristiti i za plaćanje u pošti i na bankomatima za plaćanje.
  • Direktnim depozitom u filijali banke vašeg povjerioca.
  • Nalogom u svakoj pošti.
  • Također možete zatražiti od svog poslodavca da vam obustavlja određeni dio plate – obrasce možete zatražiti od nas.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga nemate detalje za plaćanje iz naše prethodne komunikacije, kontaktirajte nas što je prije moguće putem online chat ili putem telefona na broj +387 33 832 303, ili e-mail: potrazivanja@mcga.ba.  

Kako bi vam olakšali plaćanje, možete koristiti i sljedeće, najčešće korištene detalje za plaćanje:

Addiko bank d.d. Sarajevo

Adresa: Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo
Račun: 306 051 000 001 0857
SWIFT:

Addiko bank a.d. Banja Luka

Adresa: Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka
Račun: 552 000 999 999 9917
SWIFT:

„ADTEXO‘‘ d.o.o. Sarajevo

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo

Adresa: Trg djece Sarajeva bb, 71 000 Sarajevo
Račun: 141 193 532 000 0183
SWIFT:

MKD Digital Finance International d.o.o.

Adresa: Svetozara Markovića 5/11, 78 000 Banja Luka
Račun: 552 000 171 892 9885
SWIFT:

MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 8, 71 000 Sarajevo
Račun: 154 921 201 181 7146
SWIFT:

Telemach BH d.o.o. Sarajevo

Adresa: Džemala Bijedića 216, 71 000 Sarajevo
Račun: 338 720 223 834 1157
SWIFT:

Telemach BH d.o.o. Sarajevo – TOTAL TV

Adresa: Džemala Bijedića 216, 71 000 Sarajevo
Račun: 338 690 224 665 3296
SWIFT:

Planika Flex d.o.o. Sarajevo

Adresa: Hajrudina Šabanije 39, 71 000 Sarajevo
Račun: 154 001 110 005 0198
SWIFT:

UniCredit Bank d.d. Mostar

Adresa: Kardinala Stepinca bb, 88 000 Mostar
Račun: 338 910 254 656 3897
SWIFT:

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Odjeljak za dužnike McGrath & Arthur d.o.o. Sarajevo – bivši klijenti:

  • Raiffeisen bank d.d. BiH
  • ProCredit bank d.d. Sarajevo
  • ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo

BIVŠI KLIJENTI: Raiffeisen bank d.d. BiH

McGrath & Arthur d.o.o. Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 185, 71 000 Sarajevo
Račun: 161 000 009 450 0030
IBAN: BA391610000094500030
SWIFT: RZBABA2S

BIVŠI KLIJENTI: ProCredit bank d.d. Sarajevo

McGrath & Arthur d.o.o. Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 185, 71 000 Sarajevo
Račun: 161 000 009 450 0030
IBAN: BA391610000094500030
SWIFT: RZBABA2S

BIVŠI KLIJENTI: ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo

McGrath & Arthur d.o.o. Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 185, 71 000 Sarajevo
Račun: 161 000 009 450 0321
SWIFT: