ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Ko ste vi i kako ste pristupili mojim ličnim podacima?

Naša agencija za naplatu McGrath & Arthur d.o.o. jedna je od agencija za naplatu koja se bavi vansudskom naplatom. Ako imamo pristup vašim ličnim podacima, to znači da nam je vaš povjerilac povjerio vaš dug na razdoblje potrebno za obavljanje vanparničnih aktivnosti naplate. Također nam je povjerio povezane lične podatke u skladu sa važećim zakonodavstvom i u duhu međusobno potpisanog ugovora, iz čijeg je neispunjavanja nastao dug. Naravno obrada vaših ličnih podataka podliježe uslovima utvrđenim važećim zakonodavstvom.

Šta će se dogoditi ako ne platim dug?

Zahtjevi povjerioca za naplatom duga neće isteći zbog nemogućnosti ili nespremnosti da se dug vrati. Međutim, na dužniku je samo da odluči da li će koristiti metodu vansudskog poravnanja i da li će pravilno komunicirati sa administratorom njegovog duga (agencija za naplatu) i naknadno se pridržavati postavljenih sporazuma. Međutim, odluka da dug ne otplati, vodi samo naknadnoj sudskoj naplati, koja najčešće završava značajnim povećanjem iznosa duga, njegovom isplatom u vidu izvršenja i obično povezanim smanjenjenjm ukupnog životnog, ali i finansijskog i socijalnog standarda dužnika i njegove porodice.

Nije li moj ugovor nevažeći? Moram li to platiti?

Ako je ugovorni odnos iz kojeg je nastao vaš dug već istekao, dogovoreni ugovorni uslovi tog odnosa i pravila uspostavljena relevantnim zakonodavstvom se i dalje primjenjuju. A ukoliko vaš dug imamo na obradi, to znači da vaš (iako bivši) ugovorni partner aktivno izvršava svoje ugovorne/pravne zahtjeve za naplatu duga.

Moram li platiti svoje dugove iako sam nezaposlen?

Gubitak prihoda ili nesolventnost su najčešći razlozi nastanka duga. Međutim, treba imati na umu da to nisu osnovi za neplaćanje duga. Također, poslovni subjekti ne uključuju u poslovne ugovore klauzulu o prihvatanju neizvršenja u slučaju gubitka zaposlenja. Ako ste već u takvoj situaciji, jako je važno da nas odmah kontaktirate. Mi ćemo pokušati za vas pronaći privremeno rješenje koje, između ostalog, vrlo često spriječi povećanje iznosa vašeg duga. Čak iako se situacija trenutno čini bezizlaznom, sigurno ćemo zajedno pronaći rješenje.

Zašto povjerilac moje dugove naplaćuje “vansudski”?

Svaki dobavljač usluga / roba koju njegovi kupci nisu platili, postaje povjerilac. Ako te uplate nisu izvršene čak ni nakon što povjerilac pokuša da se dogovori sa klijentom oko njegove uplate, on će kontaktirati specijaliziranu agenciju za naplatu, koja će pokušati s dužnikom zaključiti sporazum o isplati dospjelog duga. I ovaj proces obično prethodi naknadnom podnošenju tužbe od strane povjerilaca. Stoga se naziva „vansudska“ naplata duga.

Primio sam pismo od vas. Šta sada trebam uraditi?

Ukoliko nemate sredstava za plaćanje odmah (što je najpovoljnija opcija), preporučujemo da što prije kontaktirate naše osoblje kako bi vam pomogli da riješite svoju situaciju.

Možete nas kontaktirati ovdje:

Tel.: +387 33 832 303

E-mail: potrazivanja@mcga.ba, info@mcga.ba

WhatsApp: +387 61 442 617

Viber: +387 61 442 617

SMS: +387 63 776 324; +387 63 776 325; +387 63 776 327; +387 63 776 328

Facebook: McGrath & Arthur BIH

Upravo sam platio ratu. Imate li je već na svom računu?

Vaša uplata se uplaćuje na račun povjerioca kojem nemamo direktan pristup. Uplatu obično evidentiramo nekoliko dana nakon što je izvršena.

U svakom slučaju, pošaljite nam potvrdu o vašoj uplati putem e-mail: potrazivanja@mcga.ba, osigurat ćete da vaša uplata definitivno bude pravilno dodijeljena vašem potraživanju.

Zašto moram prijaviti svoje trenutne kontakt podatke?

Obaveza prijave izmjena kontakt podataka proizilazi iz ugovornog sporazuma između klijenta i povjerioca. To je uglavnom povezano sa potrebom dobavljača (povjerioca) da održava odgovarajuću komunikaciju sa svojim klijentom tokom ugovornog odnosa npr. također za njegovo pravilno izvršenje sadržaja ugovora. Također, u slučajevima kao što su npr. nastanak duga zbog neplaćanja roba i usluga, ažurirani detalji za kontakt klijenta omogućavaju povjeriocu da blagovremeno odgovori na situaciju i dogovori se sa klijentom o njegovom rješenju.

Kao profesionalci u oblasti upravljanja dugovima, možemo potvrditi da u mnogim slučajevima nemogućnost komunikacije između povjerioca i njegovog klijenta dovodi do nerješivih situacija za klijenta, završavajući na neželjeni način.

Za sve njih možemo navesti primjer jemca za hipotekarni kredit koji, nakon nekoliko godina nakon što se odselio, nije ažurirao svoju kontakt adresu i kontakt telefon kod povjerioca. U međuvremenu je, korisnik kredita postao nesolventan i prestao otplaćivati zajam, a čak ni on nije imao ažurirane kontakt podatke za jemca. Zbog toga, nije mogao tražiti pomoć u otplati, kako je ugovorno obećano od jemca, kako bi spriječio da situacija ide iz lošeg u goreg. Nakon toga, na neplaćenom stanu se izvršila pljenidba, ali prihod od izvršenja nije bio dovoljan za otplatu ukupnog duga (stan i oprema stana), a korisnik kredita se nikada nije izvukao iz naknadne spirale  duga...Tek je godinama kasnije povjerilac uspio kontaktirati jemca koji bi mogao pomoći u vraćanju duga kao što je poduzeo kad se cijela situacija pojavila. Međutim, zbog neažuriranih kontakt podataka on nikada nije bio svjestan situacije koja je, nažalost, za njega završila sasvim neočekivano – gubitkom vlastitog stana, jer je povjerilac zaostali dug namirio sa prihodom od izvršenja nad ovim stanom...

Sudski izvršitelj me upravo kontaktirao. Imate li neke preporuke za mene?

Ako vas je kontaktirao sudski izvršitelj, preporučujemo da postupite u skladu sa njegovim uputama datim u obavijesti o početku izvršenja  odnosno u prijedlogu za izvršenje. Ukoliko ste zainteresovani za otplatu duga na rate, preporučujemo vam da se bez odlaganja obratite izvršnom tijelu koje upravlja izvršenjem. Također smatramo važnim istaći da ukoliko sudski izvršitelj sazna za bilo kakvo raspolaganje imovinom dužnika, to može naknadno dovesti do ispunjenja činjenične suštine krivičnog djela oštećenja povjerioca ili krivičnog djela oštećenja povjerioca.