Baner

Savjetovanje i savjetovanje usluge u području CMS

CMS (Credit Management Services)

Na temelju našeg prethodno stečenog znanja i iskustva na radu u privrednom i pravnom sektoru, pružamo sveobuhvatnu uslugu savjetovanja i rješenja za stvaranje uslova za likvidaciju potraživanja maloprodajnog i korporativnog karaktera. Na temelju dubinske analize svakog projekta predlažemo i provodimo sveobuhvatni postupak kojem je krajnji cilj učinkovito prilagođavanje procesa te stvaranje finansijskih sredstava u preduzeću, koja su bila blokirana u obliku nenaplaćenih potraživanja. Analiza pokazuje sve pravne nedostatke, neučinkovitosti unutar zadanih procedura i procesa, ili nepotrebnog negativnog omjera prihoda i troškova.

Predložena rješenja i postupci koji proizilaze iz ove analize donose mogućnost promjene, inovacije, unaprijeđenja, smanjenje troškova, ukidanja ili barem umanjenja eventualnih negativnih ekonomskih i pravnih uticaja na društvo. Projekt u ovom slučaju obuhvata sve razine potraživanja, od GBC-a, uvjeta ugovora, CRM baze podataka i sve procese koji imaju uticaj na volumen i broj generiranih potraživanja kako bi se postigao učinak povećanja naplaćenih potraživanja prije datuma dospijeća, te smanjenje volumena nenaplaćenih potraživanja koji su van datuma dospijeća. Svrha projekta je poboljšanje naplate pravomoćnim ugovornim dokumentima, i barem smanjiti troškove naplate dospjelih dugova, bez obzira na vrstu naplatnih procesa, koji su u nekim slučajevima potrebni za konačno rješenje naplate potraživanja.

Također, stvaramo i pod-projekte koji se temelje na potrebama klijenata ili na temelju odabrane strategije o budućim željenim ekonomskim uticajima na preduzeća naših klijenata. To se u velikoj mjeri temelji na postavljanju procesa vezanim za kreditno upravljanje i vlastitu naplatu potraživanja od kupaca, ili uspostavljanje uvjeta prema potpunoj ugovornoj dokumentaciji ili postavljanju internih procesa unutar kompanije da se pojednostave, snize troškovi, i naravno, ubrza izlazak sredstava vezanih u obliku potraživanja. Mi razrađujemo, ne samo postupke i procese koji će osigurati u velikoj mjeri automatizirano, pravovremeno i jeftinije postavljanje kontrola procesa, što će smanjiti konačni volumen nenaplaćenih potraživanja, te stvoriti mogućnosti za učinkovitiju upotrebu vlastitih resursa.