Baner

Etički kodeks

 1. Osnovni principi McGrath & Arthur® grupe
 2. Standardi McGrath & Arthur® grupe
 3. Poštivanje ljudskih prava, moralnih i zakonskih standarda
 4. Poštivanje pravila ekonomske konkurencije
 5. Diskriminacija
 6. Radna praksa i čuvanje ugleda
 7. Poštivanje važećih zakona i internih pravila
 8. Zaštita vlastitih i povjerenih informacija i podataka
 9. Zaštita ličnih podataka
 10. Zaštita povjerljivosti
 11. Korištenje društvene mreže
 12. Politika okruženja

1. Osnovni principi McGrath & Arthur® grupe
Osnovna svrha Etičkog kodeksa McGrath & Arthur® grupe je da odredi i specificira osnovne pravne i etičke standarde u vezi sa vanjskim okruženjem, svojim uposlenicima, klijentima i saradnicima. Osim toga, Etički kodeks definira standard radne prakse prilikom pružanja naših usluga.

2. Standardi McGrath & Arthur® grupe
Visoki profesionalizam, garancije i visoka dodana vrijednost naših usluga predstavljaju fundamentalnu bazu McGrath & Arthur® grupe, definiciju generalnih standarda implementiranih u svim aktivnostima, produktima i uslugama namijenjenim našim poslovnim partnerima.

3. Poštivanje ljudskih prava, moralnih i zakonskih standarda
Naša kompanija naglašava važnost poštivanja ljudskih prava, kreiranje poštenih i sigurnih uslova rada, odgovornog i profesionalnog menadžmenta, sve u strogoj saglasnosti sa generalnim moralnim principima.

4. Poštivanje pravila ekonomske konkurencije
Mi slijedimo principe poslovne etike, komercijalizma, poštujući osnovna pravila transparentnosti ekonomske konkurencije kako bi kreirali dugoročni prosperitet, poznato i održivo poslovno okruženje.

5. Diskriminacija
Naša kompanija ovime izjavljuje da nema nikakve tolerancije za bilo kakvu diskriminaciju baziranu na spolu, rasi, seksualnim opredjeljenjima, religiji, porijeklu ili bilo kojem pravno definiranom osnovu.

6. Radna praksa i čuvanje ugleda
Sva naša radna praksa je na visoko profesionalnom i stručnom nivou, s ciljem da podrži i održi ugled kompanije i eliminira rizik da ugrozi prestiž klijenata. Naša kompanija je svjesna svojih obaveza prema saradnicima i klijentima, stoga mi nadgledamo ostvarenje ovih ciljeva, također u slučaju udruženih i strana koje međusobno sarađuju, kako bi postigli uspješnu i korisnu dugoročnu saradnju.

7. Poštivanje važećih zakona i internih pravila
Naša kompanija pruža usluge u strogoj saglasnosti sa svim važećim zakonima i odredbama i sa internim odredbama i direktivama McGrath & Arthur® grupe.

8. Zaštita vlastitih i povjerenih informacija i podataka
Svi dokumenti i podaci u pisanoj i elektronskoj formi sačuvani su sa stopostotnom zaštitom od gubitka, zloupotrebe i uništenja. Sva hardverska i softverska rješenja koja imaju funkciju čuvanja i arhiviranja podataka imaju back up i zaštitu od eventualnih uništenja i zloupotreba, što se stalno unapređuje. Svi elektronski prenosi podataka podliježu strogim pravilima sigurnog i zaštićenog prenosa, koristeći unaprijeđene alate enkripcije i šifriranja u svrhu sigurnog prenosa podataka.

9. Zaštita ličnih podataka
Svi podaci koji su nam povjereni podložni su Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Čuvanje zakonskih odredbi se redovno prati i provjerava. Svi uslovi pomenutog zakona odražavaju se na procese pružanja svih naših usluga.

10. Zaštita povjerljivosti
Održavanje stroge povjerljivosti prema uslovima naših ugovora, povjerenih i nadgledanih činjenica vezanih za izvođenje naših aktivnosti predstavlja jedan od naših najviših prioriteta i važnosti kako bi se održala nepristrasnost i odanost našim klijentima i saradnicima.

11. Korištenje društvene mreže
Svi gore pomenuti etički standardi McGrath & Arthur® grupe, specificirani, definirani i izjavljeni u ovom Etičkom kodeksu također se apliciraju na korištenje društvenih mreža, bez obzira na njihovo oglašavanje, marketing, komercijalnu ili operativnu prirodu.

12. Politika okruženja
Slično drugim poslovnim subjektima, McGrath & Arthur® grupa utiče na okruženje svojim aktivnostima. Stoga smo razvili svoju strategiju s ciljem da eliminiramo štetne uticaje na okruženje i koristimo friendly-environmental tehnologije.