Baner

Sudska i pravna naplata potraživanja

Ako dužnik odbija platiti svoje dugove putem vansudske naplate, a komunikacija sa njim potvrđuje da namjerno izbjegava plaćanje ili postoji rizik da će potraživanje postati predmet zastare, ili nastupi neki drugi događaj koji zahtijeva korištenje drugih sredstava osim vansudske naplate, možemo glatko i efikasno donijeti mjere kako bi se dobilo pravomoćno rješenje o izvršenju, koje je potrebno kako bi se osiguralo pravovremeno iskupljenje ili osiguranje imovine.